Konkursy


Nagroda Amnesty International

W tegorocznym konkursie filmów mówiących o prawach człowieka jury Amnesty International przyzna nagrodę w wysokości 3000 euro jednemu z 7 najlepszych filmów o tej tematyce. W skład jury wejdą: Draginja Nadaždin, Tadeusz Sobolewski, Mirosław Chojecki,.

O idei Nagrody Amnesty International pisze Draginja Nadaždin:

Amnesty International w roku swojego 50-lecia pragnie w szczególny sposób zwrócić uwagę na wciąż nowe zagadnienia związane z ochroną praw człowieka. Poszukujemy obrazu, który przybliży sytuację ludzi, których prawa są naruszane, oraz to z jakiego typu problemami muszą się zmagać. Interesuje nas bardzo wiele tematów, ale ważniejszy jest sposób jego przedstawienia, dostarczenia wiedzy o łamaniu praw człowieka.

Poruszając tematykę praw człowieka na świecie, filmy dokumentalne stają się inspiracją i zachętą do działania dla wielu ludzi. Filmowcy realizują w ten sposób cel, jakim jest szerzenie świadomości o sytuacji praw człowieka na świecie. Ważne jest to, że sami nie pozostają obojętni.

Przyznając nagrodę chcemy podziękować twórcom filmu, który przekazuje wartości niezwykle ważne dla wszystkich działaczy na rzecz praw człowieka.

Filmy w konkursie

10 maja, 18:00  Kinoteka 1

11 maja, 19:00  Kinoteka 5

12 maja, 17:00  Kinoteka 5

13 maja, 19:00  Kinoteka 5

15 maja, 17:00  Kinoteka 3

11 maja, 21:00  Kinoteka 3

12 maja, 20:00  Kinoteka 7

14 maja, 21:00  Iluzjon

14 maja, 17:00  Kinoteka 6

13 maja, 21:00  Kinoteka 6

7 maja, 22:00  Kinoteka 2

9 maja, 21:00  Kinoteka 4

6 maja, 19:30  Kinoteka 3

7 maja, 17:30  Muranów

8 maja, 19:00  Kinoteka 3

13 maja, 18:30  Kinoteka 1

14 maja, 19:30  Kinoteka 4

Jury

Draginja Nadazdin – przewodniczą…ca

Jest dyrektorką Amnesty International Polska. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Szkoł‚y Praw CzĹłowieka Helsiń„skiej Fundacji Praw Czł‚owieka. W sektorze pozarzą…dowym w Polsce działa od 1999 r. Od roku 2000 zwią…zana z czasopismem społ‚eczno-kulturalnym (Op. cit.,).

Tadeusz Sobolewski

Krytyk filmowy, absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1974–1981 zwią…zany z tygodnikiem Film, nastę™pnie do 1994 r. redaktor naczelny miesię™cznika Kino. Obecnie krytyk filmowy Gazety Wyborczej.


Mirosł‚aw Chojecki

Absolwent UW, wykł‚adowca organizacji produkcji telewizyjnej i dziennikarstwa telewizyjnego w Collegium Civitas (Warszawa) oraz w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wań„kowicza (Warszawa). Wyprodukował‚ ponad 400 filmółw dokumentalnych i programów telewizyjnych dla stacji na cał‚ym Ĺświecie. Od 1984 roku prezes Media Kontakt. Współ‚zał‚ożyciel i honorowy prezes Stowarzyszenia Wolnego Sł‚owa. Wię™zień„ sumienia Amnesty International w latach 80.