PDFF 2013 PDFF 2013

Wystawa Teledivintry Petera Mettlera


poniedziałek 13 maja – niedziela 26 maja
Klub Festiwalowy Niskie Łąki / Podwórko ul. Ruska 46 | Wystawa "Teledivintry" Petera Mettlera


Czynna od poniedziałku do piątku od 14:00 do 24:00, w weekend od 12:00
Wstęp wolny

Wystawę tworzą zdjęcia z sekwencji otwierającej film Petera Mettlera Hazard, Bogowie i LSD. Obrazy zostały pokryte dziesiątkami innych, typowych telewizyjnych kadrów. Poprzez nawarstwienie, oryginalne znaczenie obrazów zaciera się, pozwalając na nieskończoność interpretacji. Prace najlepiej oglądać wielokrotnie, z różnej odległości: jeden krok w przód lub tył sprawia, że przed widzem objawiają się nowe kształty i znaczenia.
Peter Mettler – uznany kanadyjski reżyser, fotograf i artysta wizualny, gość specjalny tegorocznego PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL, gdzie można zobaczyć retrospektywę jego filmów. Najnowszy film Mettlera Koniec czasu. Wszystko zaczyna się teraz otworzył wrocławską edycję festiwalu PLANETE+ DOC.

te-le- (tele) przedrostek dal, daleki > w połączeniu, łączący na odległość: telekineza// telewizja//; używany w nazwach urządzeń działających na znacznych odległościach [pochodzenie: z greckiego téle- dal.]

te-le-path-y (telepatia) rzeczownik; rzekome przekazywanie myśli lub pomysłów inaczej niż za pomocą znanych zmysłów

div-i-na-tion (wróżenie) rzeczownik; przepowiadanie przyszłości bądź nieznanego w sposób nadprzyrodzony, intuicyjne odgadywanie

di-vine (boski) przymiotnik; cechujący Boga/bogów, boska mądrość// mający przymioty Boga// (pop.) niezwykle dobry lub piękny, boska muzyka

di-vine (wyczuć, domyślić się) czasownik; odgadnąć// przepowiedzieć// wyczuć obecność podziemnych wód lub metali za pomocą rozgałęzionej różdżki// praktykować wróżenie

te-le-div-in-i-try rzeczownik; czynność polegająca na odgadywaniu znaczenia, myśli lub pomysłów za pomocą medium rejestrującego obraz lub dźwięk //odbieranie lub przesyłanie na dużą odległość tego, co postrzegane jest jako boskie

„Hazard, bogowie i LSD, który nakręciłem w 2002 roku, zaczyna się sekwencją ukazującą pewien proces, którego podjąłem się w trakcie zdjęć – podobny do kolekcjonowania lub wyczuwania, np. podziemnych wód. Wymyśliłem dla niego nazwę Teledivinitry, będącą połączeniem znaczeń kilku słów.
Wystawione przeźrocza pochodzą ze wspomnianej sekwencji, skarbnicy wielu tysięcy obrazów. Ich źródłem jest sam film, jak również setki typowych filmów i transmisji telewizyjnych z tamtego okresu. Poprzez nakładanie na siebie oryginalnych obrazów, stają się one nierozróżnialne, dając pole do nowego typu interpretacji wizualnych. Pierwotna wyrazistość obrazu ulega rozkładowi, sprawiając wrażenie, że duchy naszej przyszło-przeszłości nawiedzają palimpsest barw i map pikseli, jarząc się jak nasze zbiorcze, podświadome odkrycia archeologiczne z ery cyfrowej. Boksy najlepiej oglądać z różnych odległości. Oddalając się, można zauważyć pojawiające się nowe kształty i figury, a wszystko dzięki zmieniającej się perspektywie”.
Peter Mettler