PDFF 2013 PDFF 2013

Konkursy: Nagroda Amnesty International


W tegorocznym konkursie filmów opowiadających o prawach człowieka jury Nagrody Amnesty International przyzna 3 000 euro jednemu z 9 najlepszych filmów o tej tematyce. W skład jury wejdą: Draginja Nadaždin, Mirosław Chojecki, Tadeusz Sobolewski.

O idei Nagrody Amnesty International pisze Draginja Nadaždin:

Amnesty International pragnie w szczególny sposób zwrócić uwagę na wciąż nowe zagadnienia związane z ochroną praw człowieka. Poszukujemy obrazu, przybliżającego sytuację ludzi, których prawa są naruszane, pokazującego problemy, z jakimi muszą się zmagać. Interesuje nas bardzo wiele tematów, ale ważniejszy jest sposób ich przedstawienia, dostarczenia wiedzy o łamaniu praw człowieka.

Poruszając tematykę praw człowieka na świecie, filmy dokumentalne stają się inspiracją i zachętą do działania dla wielu ludzi. Filmowcy realizują w ten sposób cel, jakim jest szerzenie świadomości o sytuacji praw człowieka. Ważne jest to, że sami nie pozostają obojętni.

Przyznając nagrodę chcemy podziękować twórcom filmu, który przekazuje wartości niezwykle ważne dla wszystkich działaczy na rzecz praw człowieka.

Filmy w konkursie

10 maja, 19:00  Kinoteka 2

11 maja, 13:30  Kinoteka 7

12 maja, 16:30  Kinoteka 2

13 maja, 21:00  Iluzjon Stolica

14 maja, 20:30  Iluzjon Stolica

10 maja, 18:30  Kinoteka 3

11 maja, 16:30  Kinoteka 3

12 maja, 16:30  Kinoteka 3

15 maja, 13:00  Kinoteka 4

15 maja, 21:00  Kinoteka 7

16 maja, 15:00  Kinoteka 7

17 maja, 16:30  Kinoteka 7

15 maja, 14:00  Kinoteka 7

16 maja, 13:00  Kinoteka 7

10 maja, 18:00  Kinoteka 1

11 maja, 15:30  Kinoteka 1

12 maja, 14:00  Kinoteka 2

Jury

Draginja Nadazdin – przewodniczą…ca

Jest dyrektorką Amnesty International Polska. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Szkoł‚y Praw CzĹłowieka Helsiń„skiej Fundacji Praw Czł‚owieka. W sektorze pozarzą…dowym w Polsce działa od 1999 r. Od roku 2000 zwią…zana z czasopismem społ‚eczno-kulturalnym (Op. cit.,).

Tadeusz Sobolewski

Krytyk filmowy, absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1974–1981 zwią…zany z tygodnikiem Film, nastę™pnie do 1994 r. redaktor naczelny miesię™cznika Kino. Obecnie krytyk filmowy Gazety Wyborczej.


Mirosł‚aw Chojecki

Absolwent UW, wykł‚adowca organizacji produkcji telewizyjnej i dziennikarstwa telewizyjnego w Collegium Civitas (Warszawa) oraz w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wań„kowicza (Warszawa). Wyprodukował‚ ponad 400 filmółw dokumentalnych i programów telewizyjnych dla stacji na cał‚ym Ĺświecie. Od 1984 roku prezes Media Kontakt. Współ‚zał‚ożyciel i honorowy prezes Stowarzyszenia Wolnego Sł‚owa. Wię™zień„ sumienia Amnesty International w latach 80.