Drukuj

Indeks filmów A-Z


 Kolejność: alfabetyczna według dat

0

2

A

13 maja, 17:00  Muranów

14 maja, 16:00  Kinoteka 7

15 maja, 17:45  Kinoteka 7

13 maja, 19:00  Kinoteka 6

7 maja, 12:00  Kinoteka 2

12 maja, 19:00  Muranów

9 maja, 21:30  Muranów

12 maja, 18:00  Kinoteka 1

13 maja, 21:00  Muranów

13 maja, 19:00  Kinoteka 7

14 maja, 17:30  Muranów

14 maja, 21:00  Kinoteka 3

14 maja, 21:00  Kinoteka 5

15 maja, 19:30  Kinoteka 3

B

11 maja, 21:00  Kinoteka 2

6 maja, 19:30  Kinoteka 2

7 maja, 20:00  Kinoteka 2

14 maja, 15:00  Kinoteka 6

9 maja, 21:00  Kinoteka 2

10 maja, 17:00  Kinoteka 4

15 maja, 19:00  Kinoteka 6

11 maja, 22:00  Kinoteka 7

12 maja, 21:00  Muranów

C

10 maja, 18:00  Kinoteka 1

11 maja, 19:00  Kinoteka 5

12 maja, 17:00  Kinoteka 5

13 maja, 19:00  Kinoteka 5

15 maja, 17:00  Kinoteka 3

10 maja, 21:45  Kinoteka 1

11 maja, 17:00  Kinoteka 4

12 maja, 21:30  Kinoteka 1

14 maja, 15:15  Kinoteka 4

7 maja, 18:00  Kinoteka 2

D

13 maja, 15:00  Kinoteka 4

7 maja, 15:30  Kinoteka 3

11 maja, 21:00  Muranów

14 maja, 22:00  Kinoteka 7

9 maja, 17:30  Muranów

E

F

13 maja, 21:00  Kinoteka 7

14 maja, 20:00  Kinoteka 7

15 maja, 21:00  Kinoteka 7

12 maja, 15:00  Kinoteka 2

7 maja, 16:00  Kinoteka 2

7 maja, 11:00  Kinoteka 7

8 maja, 13:00  Kinoteka 7

13 maja, 15:00  Kinoteka 4

7 maja, 15:30  Kinoteka 3

G

12 maja, 22:00  Kinoteka 7

14 maja, 13:00  Kinoteka 3

10 maja, 15:00  Kinoteka 7

7 maja, 13:30  Muranów

12 maja, 19:00  Kinoteka 2

13 maja, 19:00  Muranów

14 maja, 19:00  Kinoteka 3

H

15 maja, 11:30  Kinoteka 4

9 maja, 15:30  Kinoteka 1

I

10 maja, 17:00  Kinoteka 4

15 maja, 19:00  Kinoteka 6

J

10 maja, 21:00  Kinoteka 4

11 maja, 21:00  Kinoteka 4

11 maja, 19:00  Kinoteka 4

12 maja, 21:00  Kinoteka 4

13 maja, 19:30  Kinoteka 4

14 maja, 17:15  Kinoteka 4

14 maja, 21:30  Kinoteka 4

15 maja, 17:30  Kinoteka 4

15 maja, 15:30  Kinoteka 4

6 maja, 19:00  Kinoteka 4

7 maja, 15:30  Kinoteka 4

7 maja, 19:30  Kinoteka 4

8 maja, 13:30  Kinoteka 4

8 maja, 17:30  Kinoteka 4

9 maja, 19:00  Kinoteka 4

K

6 maja, 17:30  Kinoteka 3

8 maja, 13:30  Muranów

10 maja, 19:00  Kinoteka 4

8 maja, 19:30  Kinoteka 4

9 maja, 19:00  Kinoteka 3

15 maja, 11:30  Kinoteka 4

9 maja, 15:30  Kinoteka 1

12 maja, 16:30  Kinoteka 4

7 maja, 13:30  Kinoteka 4

15 maja, 18:00  Muranów

8 maja, 14:30  Kinoteka 3

11 maja, 21:00  Kinoteka 3

12 maja, 20:00  Kinoteka 7

14 maja, 21:00  Iluzjon

14 maja, 17:00  Kinoteka 6

L

6 maja, 17:00  Kinoteka 1

7 maja, 12:00  Kinoteka 1

15 maja, 21:00  Kinoteka 6

8 maja, 21:30  Kinoteka 2

14 maja, 15:00  Kinoteka 6

9 maja, 21:00  Kinoteka 2

M

15 maja, 17:00  Kinoteka 1

6 maja, 19:30  Muranów

7 maja, 21:45  Kinoteka 7

14 maja, 15:00  Kinoteka 6

9 maja, 21:00  Kinoteka 2

14 maja, 13:30  Kinoteka 4

7 maja, 11:30  Kinoteka 4

9 maja, 15:00  Kinoteka 3

10 maja, 19:30  Muranów

8 maja, 19:00  Kinoteka 7

9 maja, 19:30  Kinoteka 7

10 maja, 16:30  Kinoteka 2

8 maja, 19:30  Kinoteka 2

9 maja, 19:00  Kinoteka 2

15 maja, 19:30  Kinoteka 4

6 maja, 21:00  Kinoteka 4

7 maja, 21:30  Kinoteka 4

13 maja, 15:00  Kinoteka 4

7 maja, 15:30  Kinoteka 3

10 maja, 15:00  Kinoteka 3

7 maja, 17:00  Kinoteka 3

11 maja, 17:00  Kinoteka 5

12 maja, 18:30  Iluzjon

15 maja, 14:00  Muranów

7 maja, 13:30  Inne

8 maja, 17:00  Kinoteka 3

9 maja, 18:00  Kinoteka 5

N

13 maja, 15:00  Kinoteka 4

7 maja, 15:30  Kinoteka 3

6 maja, 21:30  Kinoteka 2

7 maja, 17:30  Kinoteka 4

10 maja, 20:00  Kinoteka 5

11 maja, 19:00  Iluzjon

15 maja, 16:00  Muranów

8 maja, 15:00  Kinoteka 7

9 maja, 20:00  Kinoteka 5

13 maja, 15:00  Kinoteka 7

14 maja, 15:30  Muranów

6 maja, 15:00  Kinoteka 4

8 maja, 15:30  Kinoteka 4

7 maja, 16:00  Kinoteka 1

8 maja, 21:30  Kinoteka 1

13 maja, 21:00  Kinoteka 6

7 maja, 22:00  Kinoteka 2

9 maja, 21:00  Kinoteka 4

6 maja, 15:00  Kinoteka 4

8 maja, 15:30  Kinoteka 4

O

11 maja, 19:00  Kinoteka 3

12 maja, 21:00  Kinoteka 3

13 maja, 15:00  Kinoteka 3

P

15 maja, 21:00  Kinoteka 6

8 maja, 21:30  Kinoteka 2

10 maja, 20:00  Iluzjon

11 maja, 21:00  Kinoteka 5

13 maja, 17:00  Kinoteka 5

15 maja, 21:30  Kinoteka 1

8 maja, 19:00  Muranów

13 maja, 17:00  Kinoteka 4

15 maja, 19:00  Kinoteka 1

6 maja, 21:30  Kinoteka 7

7 maja, 21:30  Muranów

8 maja, 21:30  Kinoteka 4

14 maja, 13:30  Kinoteka 4

7 maja, 11:30  Kinoteka 4

9 maja, 15:00  Kinoteka 3

R

6 maja, 17:00  Kinoteka 7

7 maja, 15:00  Kinoteka 7

10 maja, 21:00  Kinoteka 7

15 maja, 15:00  Kinoteka 7

S

10 maja, 21:00  Kinoteka 2

8 maja, 19:30  Kinoteka 1

9 maja, 21:00  Kinoteka 1

15 maja, 21:00  Kinoteka 6

8 maja, 21:30  Kinoteka 2

12 maja, 19:00  Kinoteka 5

13 maja, 21:00  Kinoteka 5

14 maja, 18:00  Kinoteka 7

15 maja, 19:00  Iluzjon

6 maja, 21:30  Muranów

15 maja, 21:00  Kinoteka 6

8 maja, 21:30  Kinoteka 2

15 maja, 13:00  Kinoteka 3

8 maja, 21:00  Muranów

T

10 maja, 21:30  Muranów

14 maja, 14:00  Kinoteka 7

14 maja, 15:00  Kinoteka 6

9 maja, 21:00  Kinoteka 2

11 maja, 17:00  Kinoteka 2

7 maja, 14:00  Kinoteka 1

15 maja, 21:00  Kinoteka 6

8 maja, 21:30  Kinoteka 2

U

W

14 maja, 15:00  Kinoteka 6

9 maja, 21:00  Kinoteka 2

15 maja, 21:00  Kinoteka 6

8 maja, 21:30  Kinoteka 2

Z

6 maja, 19:30  Kinoteka 3

7 maja, 17:30  Muranów

8 maja, 19:00  Kinoteka 3

Ś

10 maja, 16:30  Kinoteka 2

8 maja, 19:30  Kinoteka 2

9 maja, 19:00  Kinoteka 2

14 maja, 15:00  Kinoteka 6

9 maja, 21:00  Kinoteka 2

Ż

7 maja, 11:30  Kinoteka 3

9 maja, 17:00  Kinoteka 3

10 maja, 18:00  Kinoteka 5

15 maja, 17:00  Iluzjon

6 maja, 19:30  Kinoteka 1

7 maja, 19:00  Kinoteka 1

8 maja, 17:00  Kinoteka 2

13 maja, 18:30  Kinoteka 1

14 maja, 19:30  Kinoteka 4

Po zalogowaniu obok każdego tytułu filmu lub wydarzenia znajdziesz małą ikonkę. Kliknij na nią, aby dodać ten film lub wydarzenie do swojego kalendarza.