Zgłoszenia o akredytacje


Zgłoszenia o akredytacje prosimy przesyłać do 7 kwietnia na adres akredytacje@planetedocff.pl.

O akredytacje mogą ubiegać się dziennikarze, wykładowcy szkół filmowych, osoby pracujące w branży filmowej oraz przedstawiciele festiwali filmowych. Akredytacje dziennikarskie mogą zostać przyznane wyłącznie aktywnym zawodowo dziennikarzom, którzy pracują dla mediów o znacznym zasięgu (nakładzie) i/lub specjalizują się w tematyce filmowej.

W treści maila prosimy podać imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz nazwę redakcji/organizacji/szkoły filmowej/festiwalu filmowego.

Organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.

O przyznaniu akredytacji poinformujemy drogą mailową do 27 kwietnia.