Jaka jest prawdziwa cena prawdziwej żywności?


Środa, 11.05.2011, Muranów, po projekcji filmu Obcy Gen, początek filmu o godz. 18.00.

Film:
Obcy Gen
Reżyseria: Grzegorz Kuczek.
Polska 2010,
45 min

Po filmie Greenpeace i BioBazar zapraszają na debatę z udziałem reżysera oraz zaproszonych gości.

W dyskusji udział wezmą:
- Grzegorz Kuczek – twórca filmu
- Edyta Jaroszewska – rolniczka ekologiczna, aktywistka
- Prof. dr hab. Tadeusz Żarski - przewodniczący Komisji ds. GMO w Ministerstwie Środowiska,
- Marcin Makowiecki - przedstawiciel Izby Zbożowo- Paszowej
- Dr hab. Marcin Filipecki, Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- Moderator: Grzegorz Łapanowski – kucharz, dziennikarz, wielbiciel naturalnej żywności

Od kilku lat w Polsce i na świecie trwa dyskusja na temat żywności, która trafia na nasze stoły. Większość produktów dostępnych w polskich sklepach pochodzi z upraw przemysłowych, w których stosowane są chemiczne środki ochrony roślin, które budzą kontrowersje. Również GMO jest gorącym tematem - w przemyśle spożywczym szerokie zastosowanie mają składniki modyfikowane genetycznie. Naukowcy ostrzegają jednak, że ich wprowadzanie do łańcucha pokarmowego jest przedwczesne, ponieważ produkty inżynierii genetycznej nie zostały dostatecznie przebadane, a niezależne badania na zwierzętach laboratoryjnych już pokazują potencjalne zagrożenia dla zdrowia.
Alternatywą dla żywności przemysłowej jest rolnictwo ekologiczne, które jest całkowicie wolne od GMO, a także od chemicznych środków ochrony roślin. Hodowla zwierząt również powinna odbywać się w sposób zrównoważony, z wykluczeniem chowu przemysłowego. Preambuła rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 834/2007 dotycząca Rolnictwa Ekologicznego głosi, że ekologiczna metoda produkcji „pełni (…) podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza towarów na specyficzny rynek kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, a z drugiej strony jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich.”

Obecnie żywność ekologiczna jest droższa niż ta produkowana przemysłowo. Panuje też powszechne przekonanie, że zrównoważone rolnictwo nie jest w stanie zaspokoić potrzeb ludzkości. Inną alternatywę, dużo tańszą, wydajniejszą i bezpieczną, daje współczesna biotechnologia. Jakie są koszty i zyski obu metod produkcji w Polsce? Czym Polska sytuacja różni się od tej zagranicą? W jaki sposób żywność ekologiczna wpływa na polski rynek? Co jest prawdziwą alternatywą dla współczesnego rolnictwa i jakie są rozwiązania proponowane nam – konsumentom? Jakie są ukryte tego koszty, o których powinniśmy wiedzieć?

O tych oraz innych pytaniach dyskutować będą: organizatorzy BioBazaru (warszawskiego targu ekologicznej żywności), przedstawiciele Greenpeace, a także świata nauki i korporacji, zainteresowanych rynkiem żywności.

Języki debaty: polski
Wstęp na debatę wolny, pierwszeństwo mają widzowie poprzedzającego ją seansu.
Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.