Warsztaty dla nauczycieli i edukatorów


3 Warsztaty dla nauczycieli i edukatorów
14–15 maja 2011

Jednym z działań edukacyjnych festiwalu są warsztaty dla nauczycieli licealnych i menadżerów kultury z całej Polski na temat wykorzystania filmu dokumentalnego w edukacji formalnej i nieformalnej. W trakcie warsztatów zastanowimy się jak opracować lekcję na podstawie filmu, a także jak zachęcić młodzież do oglądania filmu dokumentalnego.

Projekt pozwoli wymienić doświadczenia i budować sieci edukatorom z całego kraju, w tym osobom z obszarów, które są często marginalizowane w działaniach edukacyjnych i kulturalnych.
Warsztaty zrealizowano przy wsparciu fundacji Orange.