Ruszył program edukacyjny "Akademia PLANETE DOC"

29.09.2011
Zapraszamy do udziału w programie edukacji filmowej skierowanym do młodzieży gimnazjalnej i licealnej
Zapraszamy szkoły, nauczycieli i uczniów do udziału w programie edukacyjnym Akadedmia PLANETE DOC sierowanym do młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Projekt ma być w założeniu ciekawym i znaczącym uzupełnieniem edukacji na poziomie gimnazjalnym i licealnym, stanowiącym unikalne źródło wiedzy z zakresu historii, geografii, wiedzy o kulturze, sztuce i świecie oraz naukach polityczno-społecznych. Jego celem jest nie tylko pobudzenie zainteresowania filmem dokumentalnym jako gatunkiem sztuki. Chodzi również o kształtowanie umiejętności interpretowania świata, pobudzenie aktywności i twórczej wrażliwości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i zdolności do oceny społecznych zjawisk przez uczniów na różnym poziomie edukacji.

Akademia PLANETE DOC
ma być w założeniu rodzajem twórczej i efektywnej edukacji filmowej, silnie powiązanej ze zmieniającą się szybko rzeczywistością. Specjalnie wyselekcjonowane filmy mają w założeniu nie tylko dostarczyć uczestnikom wiedzy, ale także umożliwić im poznanie ciekawych, często nieznanych, obszarów i zagadnień współczesnego świata. Dzięki temu projekt stwarza młodym ludziom szansę otwarcia się na to, co nieznane i niezrozumiałe, a w efekcie pozwala pozbyć się uprzedzeń, nabrać samoświadomości i pewności siebie oraz rozwinąć postawę świadomego podejścia do wolności, tak ważną w demokratycznym społeczeństwie.

Program został w całości oparty na filmach dokumentalnych, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych programów edukacji filmowej. Z bogatego repertuaru festiwalu PLANETE DOC zostały wybrane filmy, które wpisują się w program szkolny lub stanowią jego uzupełnienie o szeroko pojętą współczesność.

Oferujemy dwie możliwości doboru filmów i udziału w programie:
1. program podstawowy – możliwość wyboru pomiędzy trzema blokami tematycznymi (tzw. elementarzami); projekcje odbywają się raz w miesiącu w określonych terminach
2. program indywidualny – możliwość skomponowania indywidualnego programu na bazie szerokiej gamy bloków i sekcji tematycznych; seansom towarzyszą 5-minutowe zajęcia (w postaci wykładu, warsztatu, dyskusji lub spotkania z gościem specjalnym); do filmów zostają opracowane materiały dydaktyczne
Program edukacyjnych bloków filmowych został dobrany specjalnie pod kątem wieku i zainteresowań młodzieży, jak również zagadnień i problemów poruszanych na poziomie poszczególnych klas.

Pełny program i formularz zgłoszenia

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na edukacja@planetedocff.pl lub pod nr tel.: 22 828 10 79