8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 maja 2014

Konkursy: Zoom na różnorodność


Konkurs filmowy poświęcony tematowi migracji „Zoom na różnorodność” organizowany jest w ramach kampanii informacyjnej towarzyszącej projektowi Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce. Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) i Urząd do Spraw Cudzoziemców, dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.