8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 maja 2014

Konkursy: Nagroda Radical Democracy


Radical Democracy: Video Challenge for an Open Society to międzynarodowy konkurs na krótkie formy video ogłoszony na kilka miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, adresowany do aktywistów, twórców audiowizualnych i działaczy społecznych z całej Europy. twórcy ci podzielili się własnym spojrzeniem na Europę, tworząc nowe narracje video wokół idei społeczeństwa obywatelskiego, poddając twórczej, krytycznej refleksji to, w jaki sposób realizowana jest dziś idea demokracji i jakie istnieją dla niej alternatywy. Poprzez te odważne i niezależne opowieści mogli reprezentować siebie i swoje społeczności lokalnie i globalnie, czyli oddać to, co nazywamy Demokracją Radykalną. Organizatorem konkursu jest międzynarodowa sieć Doc Next Network, zainicjowana przez Europejską Fundację Kultury. Konkurs realizowany jest ze środków Open Society Foundations.

Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się 18 maja 2014 roku w Kinotece, w ramach pokazu filmów nagrodzonych w konkursie.