8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 maja 2014

PLANETE+ DOC SPECIAL


W tym roku po raz kolejny w ramach festiwalu filmowego PLANETE+ DOC proponujemy sekcję filmową, w której znajdują się filmy i wydarzenia na granicy różnych gatunków, niestandardowe, trudne do łatwej i jednoznacznej klasyfikacji, wymykające się kategorii „film dokumentalny”. Sekcja ta w założeniu stanowić ma istotny element programu festiwalu – ma go nie tylko poszerzać, lecz także uzupełniać zagadnienia poruszane w ramach innych sekcji.