8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 maja 2014

Zdjęte wrażenia, punkty widzenia. Fotokronika festiwalu.


9 – 18 MAJA
ILUZJON

Podczas festiwalowych dni w Iluzjonie obecny będzie fotograf z Akademii Fotografii fotografujący uczestników festiwalu. Będą one drukowane na miejscu w punkcie prowadzonym wspólnie z marką Canon. Jedną kopię zdjęcia widz dostanie od razu na pamiątkę, a druga wraz z napisanymi przez niego życzeniami, wrażeniami, hasłem lub przesłaniem zawiśnie na stojącej w holu kina tablicy. Kolaż powiększać będzie się z każdym kolejnym dniem. Na zakończenie festiwalu zostanie przeprowadzone losowanie, w którym wezmą udział wszystkie zebrane na tablicy fotografie. Osoby widoczne na wylosowanych zdjęciach otrzymają nagrody ufundowane przez Akademię Fotografii.

Projekt zrealizowany przy współudziale Canon Polska.