8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 maja 2014

Grand Prix Dolnego Śląska

18.05.2014
Znamy już laureata Grand Prix Dolnego Śląska - Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Grand Prix Dolnego Śląska - Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego i 3000 euro ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zdobył Uciekinier z Nowego Jorku Michaela Oberta za „przejmujący obraz współczesnego nomada, który usiłuje odnaleźć siebie pomiędzy Nowym Jorkiem a środkiem afrykańskiej dżungli”. Zwycięzcę wyłoniło, spośród 17 filmów startujących w konkursie, Jury w składzie: Adriana Prodeus, Bodo Kox i Katarzyna Roj. Jurorzy przyznali również Wyróżnienie Specjalne filmowi Pożegnanie z Hollywoodem Henry’ego Corry i Reginy Nicholson. „Pragniemy wyróżnić to szczególne dzieło, będące zapisem kontrowersyjnej relacji między reżyserem a portretowaną przezeń osobą, podkreślając jednocześnie, że, naszym zdaniem, nie może być ono rozpatrywane jako równoprawny tytuł konkursu. W hołdzie Reginie Nicholson.” – uzasadniło Jury.