8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 maja 2014
Przybliżenie sylwetek migrantów żyjących w Polsce oraz ich wkładu w polską kulturę, gospodarkę czy życie społeczne to główne zadanie, jakie stoi przed uczestnikami konkursu filmowego Zoom na różnorodność organizowanego przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM). O nagrody pieniężne i pokazy na PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL mogą ubiegać się studenci szkół filmowych, a także amatorzy sztuki filmowej zainteresowani tematyką migracji. Konkurs trwa do 31 marca.

Rozwój kontaktów międzykulturowych, budowanie bardziej tolerancyjnego społeczeństwa, wypełnianie luk na rynku pracy czy poprawa sytuacji demograficznej – to tylko niektóre pozytywne aspekty otwarcia się Polski na imigrantów. Trzy filmy krótkometrażowe (do 15 minut), które w najciekawszy sposób naświetlą pozytywny wymiar migracji w Polsce uhonorowane zostaną nagrodami pieniężnymi w wysokości: 5 000 PLN (za zajęcie I miejsca), 3 000 PLN (za zajęcie II miejsca) i 2 000 PLN (za zajęcie III miejsca). Nagrodą specjalną dla wszystkich zwycięskich filmów jest pokaz na prestiżowym festiwalu PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL, który w tym roku odbędzie się w dniach 9-18 maja.

Konkurs organizowany jest we współpracy z ogólnopolskimi szkołami filmowymi: Szkołą Filmową w Łodzi, Warszawską Szkołą Filmową, Wrocławską Szkołą Filmową oraz Krakowską Szkołą Filmową im. Wojciecha Jerzego Hasa. Nabór prac konkursowych potrwa do 31 marca 2014. W jury zasiadają m.in.: Anna Rostocka – Dyrektor Biura IOM w Warszawie, dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz, profesor Szkoły Filmowej w Łodzi – reżyserka, scenarzystka filmowa, Artur Liebhart – Dyrektor PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL, Witold Chomiński – montażysta, operator, członek Polskiej Akademii Filmowej, wykładowca Wrocławskiej Szkoły Filmowej, Cezary Nowicki – reżyser, scenarzysta, wykładowca Krakowskiej Szkoły Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa, Maciej Cuske – reżyser filmów dokumentalnych, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.iom.pl.

Konkurs filmowy Zoom na różnorodność jest częścią kampanii informacyjnej towarzyszącej projektowi Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce.