8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 maja 2014

Konkursy: Nagroda Amnesty International


W tegorocznym konkursie filmów opowiadających o prawach człowieka jury Nagrody Amnesty International przyzna 3000 euro jednemu z 10 najlepszych filmów o tej tematyce. W skład jury wejdą: Draginja Nadaždin, Mirosław Chojecki, Tadeusz Sobolewski.

O idei Nagrody Amnesty International pisze Draginja Nadaždin:

Amnesty International pragnie w szczególny sposób zwrócić uwagę na wciąż nowe zagadnienia związane z ochroną praw człowieka. Poszukujemy obrazu, przybliżającego sytuację ludzi, których prawa są naruszane, pokazującego problemy, z jakimi muszą się zmagać. Interesuje nas bardzo wiele tematów, ale ważniejszy jest sposób ich przedstawienia, dostarczenia wiedzy o łamaniu praw człowieka.

Poruszając tematykę praw człowieka na świecie, filmy dokumentalne stają się inspiracją i zachętą do działania dla wielu ludzi. Filmowcy realizują w ten sposób cel, jakim jest szerzenie świadomości o sytuacji praw człowieka. Ważne jest to, że sami nie pozostają obojętni.

Przyznając nagrodę chcemy podziękować twórcom filmu, który przekazuje wartości niezwykle ważne dla wszystkich działaczy na rzecz praw człowieka.

Filmy w konkursie

11 maja, 19:30  Iluzjon Stolica

13 maja, 16:00  Iluzjon Stolica

16 maja, 19:00  Iluzjon Mała

18 maja, 14:00  Iluzjon Stolica

10 maja, 16:00  Kinoteka 1

16 maja, 21:30  Kinoteka 4

17 maja, 14:30  Kinoteka 2

10 maja, 19:30  Kinoteka 1

11 maja, 18:30  Kinoteka 7

15 maja, 13:30  Kinoteka 1

16 maja, 14:00  Kinoteka 7

16 maja, 18:00  Kinoteka 1

17 maja, 15:30  Kinoteka 1

18 maja, 17:00  Kinoteka 7

13 maja, 19:00  Kinoteka 4

14 maja, 18:00  Kinoteka 7

16 maja, 17:00  Kinoteka 2

15 maja, 18:00  Iluzjon Stolica

16 maja, 16:30  Iluzjon Mała

17 maja, 14:00  Iluzjon Stolica

9 maja, 20:30  Iluzjon Mała

11 maja, 21:00  Iluzjon Mała

13 maja, 14:00  Iluzjon Stolica

12 maja, 14:30  Kinoteka 3

16 maja, 21:30  Kinoteka 5

17 maja, 22:00  Kinoteka 1

Jury

Draginja Nadazdin

Jest dyrektorką Amnesty International Polska. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W sektorze pozarządowym w Polsce działa od 1999 r. Od roku 2000 związana z czasopismem społeczno-kulturalnym (.„op.cit,”).Tadeusz Sobolewski


Krytyk filmowy, absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1974–1981 zwią…zany z tygodnikiem Film, nastę™pnie do 1994 r. redaktor naczelny miesię™cznika "Kino". Obecnie krytyk filmowy "Gazety Wyborczej".
Mirosł‚aw Chojecki


Absolwent UW, wykładowca organizacji produkcji telewizyjnej i dziennikarstwa telewizyjnego w Collegium Civitas (Warszawa) oraz w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza (Warszawa). Wyprodukował ponad 400 filmów dokumentalnych i programów telewizyjnych dla stacji na całym świecie. Od 1984 roku prezes Media Kontakt. Współzałożyciel i honorowy prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Więzień sumienia Amnesty International w latach 80. XX wieku.