PDFF 2013 PDFF 2013

Debata "Czy ludzkość przetrwa bez lodowców?" po filmie "Zamrażając lód"


18 maja, sobota
18:00 | Dolnośląskie Centrum Filmowe | Debata "Czy ludzkość przetrwa bez lodowców?" po filmie "Zamrażając lód"

W języku polskim
Wstęp wolny. Pierwszeństwo mają osoby z biletem na poprzedzający debatę seans.

Pokazany w filmie Zamrażając lód wyjątkowo malowniczy proces szybkiego topnienia lodowców jest poruszający, ale jakże nam daleki – tysiące kilometrów dzielą nas przecież od krain wiecznego śniegu. Jednak skutki globalnego ocieplenia i topnienia lodowców „na krańcach naszego świata” dotykać będą każdego z nas – wpłyną na dostęp do wody pitnej, na częstotliwość i gwałtowność ekstremalnych zjawisk pogodowych, zagrozić mogą terenom, położonym na brzegach oceanów i mórz. Zapobiec tym zjawiskom mogą nie tylko zmiany globalnej polityki, lecz również sposób funkcjonowania każdego z nas. W jaki sposób działać na różnych poziomach, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych? Jakie korzyści przynieść może zwrot ku odnawialnym źródłom energii, a jakie przeszkody pojawić się mogą na drodze ku realizacji tej wizji?

Uczestnicy debaty:
dr Karolina Jankowska - wykładowczyni w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i naukowiec wizytujący w Centrum Europy Środkowo-Wschodniej Fraunhofer w Lipsku
Tomasz Koprowiak – burmistrz Kisielic
Radosław Gawilk – prezes stowarzyszenia ekologicznego Eko-unia.
Moderator:
Rafał Motriuk - korespondent naukowy Polskiego Radia