PDFF 2013 PDFF 2013

Konkurs dla publiczności


Podczas Weekendu z festiwalem PLANETE+ DOC widzowie kin biorących udział w pokazach zdecydują, który z pięciu wyświetlanych filmów otrzyma Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych festiwalu PLANETE+ DOC 2013.
Nagroda ta będzie wyborem wielkiej wspólnoty miłośników filmów dokumentalnych i ludzi ciekawych świata – czyli Państwa!

Na specjalnym kuponie konkursowym wystarczy zaznaczyć najciekawszy film i wrzucić go do oznaczonej w kinie urny.

Aby wygrać atrakcyjne nagrody, można wziąć udział w konkursie.

Regulamin Konkursu

I. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które wypełnią kupon konkursowy, wskazując najlepszy ich zdaniem film wyświetlany podczas Weekendu z festiwalem PLANETE+ DOC oraz uzasadniając swoją decyzję.
2. Ta sama osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, składając jeden wypełniony kupon. W przypadku, gdy ta sama osoba złoży więcej niż jeden kupon, wszystkie kupony tej osoby zostaną odrzucone przez Organizatora.
3. Przez przekazanie wypełnionego kuponu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Okonakino oraz Sieć Kin Studyjnych
i Lokalnych w celach konkursowych oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności danych zamieszczonych na kuponie.

II. Przedmiot Konkursu.
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej opinii na temat wskazanych w plebiscycie filmów.
2. Przez najciekawsze rozumie się: oryginalne, niepowtarzalne, interesujące.
3. Opinie na temat filmu należy wpisać na specjalnie wyznaczonym miejscu kuponu konkursowego rozdawanego w kasie kina.

III. Nagrody dla uczestników konkursu i zasady ich uzyskania.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury powołane przez organizatorów konkursu w każdym z kin biorących udział w wyświetlaniu filmów podczas Weekendu z festiwalem PLANETE+ DOC.

1. Nagrodami konkursowymi są:
Nagrody Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych
Nagrody festiwalu PLANETE + DOC: filmy na DVD (dystrybutora Against Gravity), torby, smycze i koszulki festiwalu.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 1 czerwca 2013.
3. Uczestnicy Konkursu – zwycięzcy konkursowych nagród, zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
4. W powiadomieniu przedstawiciel kina poinformuje zwycięzców konkursowych nagród o terminie, miejscu i sposobie ich odbioru.
5. W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym w powiadomieniu terminie, zwycięzca traci prawo do nagrody.
6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim oraz zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
7. Wyniki konkursu będą udostępnione do wglądu na stronie internetowej www.kinastudyjne.pl począwszy od dnia 1 czerwca 2013.