PDFF 2013 PDFF 2013

Debata "Mieszkanie: prawo czy towar?" po filmie "Eksmisja"


13 maja, poniedziałek
19:00 | Dolnośląskie Centrum Filmowe | Debata "Mieszkanie: prawo czy towar?" po filmie "Eksmisja"


W języku polskim

Wstęp wolny. Pierwszeństwo mają osoby z biletem na poprzedzający debatę seans.

Para emerytów musi wyprowadzić się z mieszkania, które zajmowała od lat. Kamienica, w której mieszkali ma nowego właściciela, któryszykanuje starszych państwa. W nowym mieszkaniu czynsz jest tak wysoki, że nie starcza im emerytury na niego.Takie historie spotykają dziesiątki tysięcy ludzi w całej Polsce. Wiele z tych historii kończy się zastraszaniem mieszkańców przez nowych właścicieli, szantażami, tragediami. Art. 75 Konstytucji RP mówi: „Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.” Czy na pewno? Czy mieszkanie jest prawem człowieka czy towarem – dziś luksusowym – na który stać nielicznych?

Uczestnicy debaty:
Barbara Kwaśny – członkini Akcji Lokatorskiej, pisze pracę doktorską na temat rewitalizacji i gentryfikacji Nadodrza pod opieką Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego
Grażyna Drobik – prezeska Stowarzyszenia Pierwszy Krok, prowadząca Ośrodek pomocy tymczasowej dla osób bezdomnych we Wrocławiu
Witold Kieńć – doktorant Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor pracy na temat prywatyzacji mienia publicznego
Aneta Bronś - jedna z założycielek Akcji Lokatorskiej, obecnie na eksmisję z prywatnej kamienicy.
Moderator:
Przemysław Witkowski – dr nauk politycznych, historyk myśli politycznej, poeta, redaktor Odry, felietonista Ha!artu, członek Klubu Krytyki Politycznej we Wrocławiu