PDFF 2013 PDFF 2013

Debata "Czy ludzkość przetrwa bez lodowców?" po filmie "Zamrażając lód"


17 maja, piątek
18:00 | Kinoteka | Debata "Czy ludzkość przetrwa bez lodowców?" po filmie "
Zamrażając lód"

W języku polskim
Wstęp wolny. Pierwszeństwo mają osoby z biletem na poprzedzający debatę seans.

Pokazany w filmie Zamrażając lód wyjątkowo malowniczy proces szybkiego topnienia lodowców jest poruszający, ale jakże nam daleki – tysiące kilometrów dzielą nas przecież od krain wiecznego śniegu. Jednak skutki globalnego ocieplenia i topnienia lodowców „na krańcach naszego świata” dotykać będą każdego z nas – wpłyną na dostęp do wody pitnej, na częstotliwość i gwałtowność ekstremalnych zjawisk pogodowych, zagrozić mogą terenom, położonym na brzegach oceanów i mórz. Zapobiec tym zjawiskom mogą nie tylko zmiany globalnej polityki, lecz również sposób funkcjonowania każdego z nas. W jaki sposób działać na różnych poziomach, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych? Jakie korzyści przynieść może zwrot ku odnawialnym źródłom energii, a jakie przeszkody pojawić się mogą na drodze ku realizacji tej wizji?

Uczestnicy debaty:
prof. Jan Marcin Węsławski – kierownik Zakładu Ekologii Morza w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
Tomasz Koprowiak – burmistrz Kisielic
Katarzyna Guzek - Greenpeace Polska
Moderator:
Roman Kurkiwiecz - dziennikarz, aktywista, wykładowca Collegium Civitas