PDFF 2013 PDFF 2013

Debata "Jakich miast chcemy? Dobre praktyki, aktualne problemy" po filmie "Ludzki wymiar"


16 maja, czwartek
18:00 | Kinoteka | Debata "Jakich miast chcemy? Dobre praktyki, aktualne problemy" po filmie "
Ludzki wymiar"

W języku polskim i angielskim
Wstęp wolny
Pierwszeństwo mają osoby z biletem na poprzedzający debate seans

Po projekcji Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce, koordynujące inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, zaprasza na debatę. Ponad połowa populacji świata żyje w miastach. Do 2050 roku odsetek ten może wzrosnąć nawet do 80 procent. Odwołując się do badań duńskiego architekta Jana Gehla film Ludzki wymiar porusza problem gwałtownego rozwoju miast, kładąc nacisk na potrzeby ich mieszkańców i mieszkanek. W trakcie debaty omówione zostaną środowiskowe, społeczne oraz administracyjne aspekty rozwoju miast, a jej uczestniczki i uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytania, co czyni metropolię przyjazną wszystkim jej mieszkańcom? Jak projektować przestrzeń miejską, by odpowiadać na potrzeby społeczności, jednocześnie umożliwiając budowanie lokalnej tożsamości?

Partnerem debaty jest Green Cross Poland (GCPL), polski oddział międzynarodowej organizacji Zielonego Krzyża (Green Cross International, www.greencrosspoland.org)

Uczestnicy debaty:
Andreas Dalsgaard – reżyser filmu Ludzki wymiar
Sylwia Chutnik – Prezeska Fundacji MaMa, przewodniczka po Warszawie. Kulturoznawczyni, absolwentka Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Pisarka i felietonistka Polityki i Pani.
prof. Andrzej Mizgajski – Prezes Green Cross Polska, profesor Nauk o Ziemi; wykładowca Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, kieruje Centrum Edukacyjnym Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju na tej uczelni.
Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski – prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu działalności gospodarczej i zezwoleń, koordynowania tworzenia planów i strategii rozwoju m.st. Warszawy oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych na ich realizację, rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy, geodezji i katastru oraz polityki lokalowej.
Moderator:
Kamil Wyszkowski – Dyrektor Biura Projektowego Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce, Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact