PDFF 2013 PDFF 2013

O AKADEMII PLANETE+DOC


Projekt ma być w założeniu ciekawym i znaczącym uzupełnieniem edukacji , stanowiącym unikalne źródło wiedzy z zakresu historii, wiedzy o kulturze, sztuce i świecie oraz naukach polityczno-społecznych. Jego celem jest nie tylko pobudzenie zainteresowania filmem dokumentalnym jako gatunkiem sztuki. Chodzi również o kształtowanie umiejętności interpretowania świata, pobudzenie aktywności i twórczej wrażliwości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i zdolności do oceny społecznych zjawisk przez uczniów na różnym poziomie edukacji.
Ma być w założeniu rodzajem twórczej i efektywnej edukacji filmowej, silnie powiązanej ze zmieniającą się szybko rzeczywistością. Specjalnie wyselekcjonowane filmy mają w założeniu nie tylko dostarczyć uczestnikom wiedzy, ale także umożliwić im poznanie ciekawych, często nieznanych, obszarów i zagadnień współczesnego świata. Dzięki temu projekt stwarza młodym ludziom szansę otwarcia się na to, co nieznane i niezrozumiałe, a w efekcie pozwala pozbyć się uprzedzeń, nabrać samoświadomości i pewności siebie oraz rozwinąć postawę świadomego podejścia do wolności, tak ważną w demokratycznym społeczeństwie.
Program został w całości oparty na filmach dokumentalnych, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych programów edukacji filmowej. Z bogatego repertuaru festiwalu PLANETE+ DOC zostały wybrane filmy, które stanowią najlepsze uzupełnienie wiedzy o szeroko pojętą współczesność.
Festiwal PLANETE+ DOC to wydarzenie, które kształtuje opinie i inspiruje do głębszej refleksji nad kondycją świata. W 2011 w warszawskiej Kinotece imprezę odwiedziło ponad 30000 widzów, co plasuje festiwal na 3. miejscu pod względem popularności wśród europejskich festiwali filmów dokumentalnych.planetedocff.pl

Program przeznaczony jest dla: Gimnazjalistów / Licealistów / Studentów Program może być realizowany przez: Szkoły / Uczelnie Wyższe / Domy Kultury

Kontakt: Diana Gaik – diana@docreview.pl; tel: 668160433

AKADEMIA PLANETE+DOC oprócz działań w trakcie festiwalu proponuje zajęcia edukacyjne przez cały rok z filmem dokumentalnym.

WIĘCEJ INFORMACJI I AKTUALNE PROJEKTY znajdziecie na stronie programu:
akademia.planetedocff.pl