PDFF 2013 PDFF 2013

PLANETE+ DOC SPECIAL


W tym roku po raz kolejny w ramach festiwalu filmowego PLANETE+ DOC proponujemy sekcję filmową, w której znajdą się filmy i wydarzenia na granicy różnych gatunków, niestandardowe, trudne do łatwej i jednoznacznej klasyfikacji, wymykające się kategorii „film dokumentalny”. Sekcja ta w założeniu stanowić ma istotny element programu festiwalu – ma go nie tylko poszerzać, lecz także uzupełniać zagadnienia, poruszane w ramach innych sekcji.

W ramach PLANETE+ DOC Special zaprezentujemy w tym roku "We mgle" – najnowszy film fabularny Siergieja Łoźnicy, którego retrospektywa filmów dokumentalnych odbędzie się na tegorocznej edycji festiwalu. Pokażemy również filmy Sharon Lockhart, której wystawa prac zostanie otwarta w trakcie festiwalu w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, a także cykl filmów dokumentalnych na granicy sztuk wizualnych, przygotowany we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zaprezentujemy również wyprodukowane przez Red Bull Media House filmy dokumentalne, pokazujące ekscytujący świat sportowców ekstremalnych.

SZTUKA.DOC

Weź udział w spotkaniu SZTUKA.DOC, po pokazie filmów Kisieland, Plener rzeźbiarski. Świecie 2009, Zdobywcy słońca. Warszawa, środa, 15 maja, Kinoteka

Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na pokaz filmów dokumentalnych zrealizowanych przez artystów z pola sztuk wizualnych. Ich wspólnym mianownikiem jest przyjęcie rzeczywistości za tworzywo sztuki. Główną różnicą – sposób jej traktowania. W ramach pokazu zaprezentujemy filmy z ostatnich lat, w różny sposób mierzące się z konwencją filmu dokumentalnego. Niektóre realizują ją niemal w klasycznej formie, opowiadając o konkretnej postaci lub wydarzeniu. Tematem innych są sytuacje i procesy zainicjowane przez samych artystów. Jeszcze inne zacierają granice między rzeczywistością a fikcją.
Najbliższy konwencji tradycyjnego filmu dokumentalnego Kisieland Karola Radziszewskiego (realizowany od 2009 roku, premiera 2012) to rejestracja spotkania artysty z Ryszardem Kisielem, twórcą pierwszego gejowskiego zina, wydawanego w Europie Środkowo-Wschodniej.
O krok dalej idzie Artur Żmijewski w Plenerze rzeźbiarskim. Świecie 2009 (2009) – dokumentacji pleneru, w którym na wzór I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (1965) spotkali się artyści i pracownicy fabryki. Artysta dokumentuje tu zaprojektowaną przez siebie sytuację, której przygląda się z pozycji obserwatora. Zdobywcy słońca Anny Baumgart (2012), film powstały we współpracy z historykiem sztuki, Andrzejem Turowskim, to natomiast artystyczno-naukowa rekonstrukcja, zacierająca granice między faktami a pracą wyobraźni. Baumgart odtwarza drogę pociągu agitacyjnego, który w 1920 roku zmierzał przez Polskę do Berlina, wioząc wsparcie dla Niemieckiej Partii Komunistycznej, uzupełniając rekonstruowaną historię o fikcyjne elementy.


Green Porno Isabelli Rossellini
Pojedyncze odcinki serii Green Porno będzie można zobaczyć przed filmami festiwalowymi


Sharon Lockhart – MILENA
17 maja – 18 sierpnia, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, Warszawa

otwarcie: 16 maja, godz. 18.00.
Czynne: wtorek-niedziela 12.00 - 19.00, piątek 12.00 - 21.00, czwartek – wstęp wolny
Więcej informacji: www.csw.art.pl
Kurator: Adam Budak

Sharon Lockhart to jedna z najwybitniejszych współczesnych artystek, której filmowe i fotograficzne prace mają eksperymentalny charakter, zwłaszcza w kontekście próby nowej definicji obrazu i jego ontologicznego statusu. Napięcie między specyfiką nieruchomego obrazu (fotografia) i statyką ruchomego obrazu (film) konstytuuje wyjątkowość minimalistycznych instalacji Lockhart. Jej filmy to malarskie sekwencje, znakomite przykłady sztuki portretowej, która we wnikliwy sposób oddaje psychologię postaci i podkreśla konceptualny wymiar prac artystki.
Sharon Lockhart, urodzona w USA w 1964 roku, na stałe mieszka w Kalifornii. Była stypendystką Fundacji Guggenheima, Fundacji Rockefellera oraz wielu innych. Jej filmy były wielokrotnie prezentowane na międzynarodowych festiwalach filmowych, a jej prace wystawiane w czołowych współczesnych instytucjach sztuki, w tym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, w Künsthalle w Zurychu, w Neugerriemschneider w Berlinie, Gladstone Gallery w Nowym Jorku oraz Blum and Poe w Los Angeles. Wśród jej najważniejszych wystaw należy wymienić Wiedeńską Secesję, Kunstverein w Hamburgu i 55. wystawę Carnegie International w Pittsburghu. Lockhart jest również profesorką nadzwyczajną na Roski School of Fine Arts przy Uniwersytecie Południowej Kalifornii.

Sharon Lockhart – MILENA w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to pierwsza w karierze artystki wystawa w Polsce, uzupełniona o pokazy filmów na festiwalu filmowym PLANETE+ DOC. Na wystawie skonfrontowane zostaną serie fotograficzne oraz wielkoformatowe instalacje Lockhart, składające się z ruchomego obrazu, dźwięku oraz elementów performatywnych, które uwypuklają polifoniczny wymiar jej sztuki. Prace Lockhart to także eksperymenty w dziedzinie sztuki narracyjnej – od minimalistycznego Teatro Amazonas przez postawangardowe Pine Flat po monumentalne Noa Eshkol, które jest hołdem złożonym wybitnej izraelskiej choreografce. Wystawa obejmie także godzinny film Podwórka, zrealizowany w 2009 roku w Łodzi – poetyckie sekwencje dziecięcych zabaw w opustoszałych przestrzeniach typowych pożydowskich podwórek łódzkich kamienic. Tutaj, zredukowana narracja, budowana jednym ujęciem statycznej kamery koresponduje z architektoniczną odmiennością łódzkich przestrzeni publicznych.


Goshogaoka
Teatro Amazonas

Weź udział w spotkaniu z Sharon Lockhart po pokazie filmu Teatro Amazonas. Warszawa, wtorek, 14 maja, Kinoteka

Red Bull Media House prezentuje


Storm Surfers 3D

Where the Trail Ends
Zobacz film Where the Trail Ends na specjalnym pokazie w ramach Nocy Muzeów. Warszawa, sobota, 18 maja, Kinoteka.Szkoła Wajdy zaprasza

Gdzie jest Sonia?

Mój domCommunication