PDFF 2013 PDFF 2013
Edukacja Mohammada Husseina
Education of Mohammad Hussein, The
reż. Heidi Ewing, Rachel Grady, Stany Zjednoczone, 2012, 38 min
Terminy projekcji
15 maja 16.00, Iluzjon Mała
16 maja 18:30, Iluzjon Mała
< >

O filmie

Atak na wieże World Trade Center z 11 września 2001 roku pozostaje ciągle żywy w pamięci Amerykanów, powodując silnie spolaryzowany stosunek amerykańskiego społeczeństwa do islamu. Oprócz zwolenników wielokulturowej koegzystencji, aktywne są również środowiska radykalnych ekstremistów, szerzące w społeczeństwie islamofobię i popierające strategię społecznego wykluczenia muzułmanów. Jednocześnie USA zamieszkuje blisko pięć milionów muzułmanów, bezpośrednio skonfrontowanych z opinią publiczną na temat islamu i często obwinianych za domniemane związki z islamskim terroryzmem.

Muzułmańską mniejszość, żyjącą na przedmieściach Detroit, pokazano w filmie w sytuacji kryzysowej, związanej z wizytą w mieście Terry’ego Jonesa – ekstrawaganckiego pastora, słynącego z agresywnych wystąpień przeciwko islamowi. Spodziewane starcie ze zwolennikami protestanckiego duchownego ewokuje najróżniejsze postawy wśród muzułmanów z Detroit. Z jednej strony zachęca do rozładowania mitów narosłych wokół islamu i prezentacji obiektywnej wizji swojego życia, z drugiej - przywołuje szereg resentymentów, związanych z aktami dyskryminacji na przestrzeni ostatniej dekady. W meczetach i szkołach koranicznych zaczyna się dyskusja na temat miejsca islamu w kulturze USA i właściwego stanowiska wobec społecznego wykluczenia, ale w domach, w orientalnej i niezrozumiałej dla większości Amerykanów formie, trwa tradycyjne życie muzułmańskich rodzin...

Owa codzienność pokazana zostaje w filmie z perspektywy dzieci z islamskiej tradycyjnej szkoły, z tytułowym Mohammadem Husseinem na czele. To one oprowadzają nas nie tylko po szkole, w której nauczycielki wykładają w czarczafach, a uczennice podczas przerwy poprawiają chusty w toalecie, ale także po własnych domach. Opowiadają o rodzinnych zwyczajach, sposobach spędzania czasu, a także o wyzwaniach, z którymi muszą się borykać w kraju o zupełnie innym podłożu kulturowym.

I choć film opowiada o konflikcie religijnym między islamem a protestantyzmem w USA, to jest również bogatym i rzadkim źródłem wiedzy na temat kultury islamu, prezentowanej z niezaangażowanej, neutralnej perspektywy.

Wybrane nagrody i festiwale / Selected festivals and awards: 2013 – MFF Amsterdam / IDFA

Twórcy

Reżyseria/Directed by: Heidi Ewing, Rachel Grady
Zdjęcia/Cinematography by: Tony Hardmon, Craig Atkinson
Producenci/Producers: Sadia Shepard, Heidi Ewing, Rachel Grady
Produkcja /Production: Loki Films

Oceny zaloguj się i oceń ten film

Czekamy na Twoją opinię!