Akademia PLANETE+ DOC


Po raz drugi na festiwalu PLANETE+ DOC zaprezentujemy projekt Akademia PLANETE+ DOC. Jest to cykl zakrojonych na szeroką skalę działań edukacyjnych, mających na celu uzupełnienie edukacji na poziomie gimnazjalnym i licealnym, stanowiących unikalne źródło wiedzy z zakresu historii, geografii, wiedzy o kulturze, sztuce i świecie oraz naukach polityczno-społecznych. Jego celem jest nie tylko pobudzenie zainteresowania filmem dokumentalnym jako gatunkiem sztuki. Chodzi również o kształtowanie umiejętności interpretowania świata, pobudzenie aktywności i twórczej wrażliwości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i zdolności do oceny społecznych zjawisk przez uczniów na różnym poziomie edukacji.

Od października 2012 rusza II edycja programu
Szczegóły na: www.againstgravity.pl/akademiaplanetedoc